DR. VEDAT ENDER TUNA
Yeminli Mali Müşavir

Uluslararası ve Ulusal Makaleler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı
Gazi Üni. İsarder, Mart 2013
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergi mevzuatı ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Diyalog Dergisi, Mart 2012
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetveldeki Diğer Malların İmalatında Kullanılması Halinde ÖTV Uygulaması
Diyalog Dergisi, Şubat 2012
Maliyet Bedeli İle Değerlenen Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü Kavramının TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı İle Vergi Usul Kanunu’na Göre İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
E-Yaklaşım Dergisi, Yıl 19, Sayı 217.(2011)
Otomotiv Sektöründe İthal Edilen İlk Dolum Yakıtlarında ÖTV
Vergi Raporu, Yıl 19, Sayı 138, ss. 100-104.(2011)
Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör Ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sektörel Bir Analiz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48, Sayı 558, ss. 23-34 (2011)
Uluslar arası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye, Yunanistan ve Amerika Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Vergi Haberleri Dergisi (2011)
Özel Maliyet Bedelinin Amortismanı
E-Yaklaşım Dergisi, Yıl 13, Sayı 20.(2005)
Özel Maliyet Bedelinin Muhasebeleştirilmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, (2005)
Kuyumculuk Sektöründe KDV Uygulaması
Maliye Postası Dergisi,15.08.2005, s,599

Uluslararası Kongre ve Konferanslar

Yatırımcı Tercihlerine Göre Oluşturulan Portföylerin Performans Değerlendirmesi: Minimum Varyanslı, Eşit Ağırlıklı ve Piyasa Portföyü Uygulaması
Dokuzuncu Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan.(2011)
Gelişen Menkul Kıymet Piyasalarındaki Portföy Çeşitlendirmesi: FEAS Üyesi Borsalarda Karşılaştırmalı Bir Analiz
3. Uluslar arası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Saraybosna(2011)
Cointegratıon Relation On Investors’ Portfolio Choice At European Fınancial Markets: An Application For Turkey And Greece
Economic Theory, Policy & Applications 6th Annual International Symposium, Athens.(2011)